Copyright (C) 2002-2003 World Gym Art
All Rights Reserved.
Since 01August 2002
HOME
Results
" 2002 Russian Cup Results "
Women's All around Qualification
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ZIGANSHINA Natalia
ZAMOLODCHIKOVA Elena
PAVLOVA Anna
UCHEVATKINA Natalia
EJOVA Ludmila
AZARKEVICH Olga
KOLOBOVA Maria
PRIVALOVA Ekaterina
GRUZDEVA Lejla
SHEVCHENKO Aleksandra
ZIGANSHINA Gulnara
UGAROVA Olga
KRIUCHKOVA Maria
CHUSTER Ekaterina
CHIBISKOVA Maria
PRISIAGINA Olga
KOVALYOVA Anna
ISHKULOVA Yulia
ORLOVA Ekaterina
KHORKINA Svetlana
LOBAZNIUK Ekaterina
St.Peterburg
Moscow
Orekhovo-Z
Alatyr
Moscow
St.Peterburg
Obninsk
Samara
Ivanovo
St.Peterburg
St.Peterburg
Penza
Rostv-Don
St.Peterburg
Moscow
Lipetsk
Vel.Novgorod
Penza
Moscow
Belgorod
Rubtsovsk
VT
9.400
9.500
9.525
8.950
8.450
8.450
8.950
9.100
8.750
8.650
8.750
9.250
8.750
8.850
8.700
8.450
8.150
8.650
0.000
0.000
0.000
UB
9.175
9.200
9.025
8.650
8.900
9.050
8.550
8.600
9.000
9.100
8.625
7.850
8.550
8.700
8.650
7.800
6.850
7.100
8.500
8.600
8.725
BB
9.500
9.100
9.500
9.200
9.300
8.750
8.700
9.000
8.500
7.950
8.300
8.550
7.850
8.150
7.900
8.200
8.600
7.500
8.550
9.100
8.200
FX
9.400
9.000
8.700
8.650
8.600
9.000
8.800
8.100
8.350
8.500
8.500
8.250
8.650
7.550
7.900
7.850
8.150
7.550
7.400
0.000
0.000
Total
37.475
36.800
36.750
35.450
35.250
35.250
35.000
34.800
34.600
34.200
34.175
33.900
33.800
33.250
33.150
32.300
31.750
30.800
24.450
17.700
16.925
Men's All around Qualification
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
KRYLOV Eevgueni
KRIUKOV Nikolai
TIKHONOVSKIY Yuri
GOLOTSUTSOV Anton
BONDARENKO Alexei
DEVYATOKOVSKIY Maxim
GREBENKOV Georgi
KUZMIN Timur
PARAMANOV Dmitri
ALYOSHIN Maxim
VASILYEV Eevgueni
VASLIYEV Anatoli
DREVIN Dmitri
NIGMADZYANOV Ruslan
POGORELTSOV Alexandr
DEMIN Alexandr
STANOGIN Boris
TIMOFEYEV Yuri
LOBACHOV Anton
KASUMOV Rashid
SINTOV Sergei
KRIUKOV Yuri
FX
9.350
8.450
9.300
9.150
8.800
8.800
8.900
9.000
8.600
8.500
8.550
8.550
8.100
8.700
8.750
8.750
8.750
8.850
8.900
8.700
8.050
8.850
PH
8.950
9.400
8.350
8.850
8.000
8.600
8.150
9.200
8.400
8.900
8.350
8.600
8.100
8.650
8.600
8.900
8.950
8.600
8.700
8.900
7.500
9.150
RG
9.600
8.650
8.850
8.850
9.400
9.200
9.300
8.950
8.600
8.000
9.000
8.700
8.950
8.800
8.500
7.800
8.200
8.950
8.400
9.250
9.200
0.000
VT
9.600
9.400
9.300
9.300
9.500
9.400
9.200
9.250
9.200
9.500
9.200
8.900
9.350
8.900
9.000
9.300
9.050
7.400
8.150
7.550
9.000
9.500
PB
9.200
9.350
9.100
8.850
9.200
9.000
9.000
8.900
8.900
9.200
8.650
8.750
8.500
8.800
8.200
8.100
7.750
8.700
7.600
7.950
7.900
8.950
HB
8.500
9.000
9.300
9.100
9.150
9.000
9.050
8.050
8.950
8.500
8.800
9.000
9.400
8.150
8.800
8.300
8.300
8.450
8.650
7.850
8.200
9.150
Total
55,200
54,250
54,200
54.100
54,050
54,000
53,600
53,350
52,650
52,600
52,550
52,500
52,400
52,000
51,850
51,150
51,000
50,950
50,400
50,200
49,850
45,600
Women's All around Final
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ZIGANSHINA Natalia
ZAMOLODCHIKOVA Elena
PAVLOVA Anna
SHEVCHENKO Aleksandra
PRIVALOVA Ekaterina
UCHEVATKINA Natalia
ZIGANSHINA Gulnara
CHIBISKOVA Maria
AZARKEVICH Olga
GRUZDEVA Leila
EJOVA Ludmila
UGAROVA Olga
PRISIAGINA Olga
KRIUCHKOVA Maria
KOVALYOVA Anna
KOLOBOVA Maria
CHUSTER Ekaterina
St.Peterburg
Moscow
Orekhovo-Z
St.Peterburg
Samara
Alatyr
St.Peterburg
Moscow
St.Peterburg
Ivanovo
Moscow
Penza
Lipetsk
Rostv-Don
Vel.Novgorod
Obninsk
St.Peterburg
VT
9.400
9.600
9.525
8.875
9.350
8.700
9.200
8.900
8.800
8.850
8.350
8.800
8.400
8.850
7.850
0.000
0.000
UB
9.350
9.200
9.250
8.900
8.600
9.050
8.500
8.750
8.700
8.350
8.100
7.900
7.900
8.050
7.200
7.700
0.000
BB
9.400
9.100
9.100
8.900
9.050
9.150
8.500
8.850
8.100
8.350
9.375
8.500
8.400
8.300
8.800
0.000
7.200
FX
9.300
9.300
9.275
8.900
8.400
8.450
8.400
8.050
8.700
8.325
7.950
8.400
8.100
7.450
8.550
0.000
0.000
Total
37.450
37.200
37.150
35.575
35.400
35.350
34.600
34.550
34.300
33.875
33.775
33.600
32.800
32.650
32.400
7.700
7.200
Men's All around Final
KRIUKOV Nikolai
KRYLOV Eevgueni
TIKHONOVSKIY Yuri
BONDARENKO Alexei
KUZMIN Timur
DREVIN Dmitri
KASUMOV Rashid
VASILYEV Eevgueni
DEVYATOKOVSKIY Maxim
GOLOTSUTSOV Anton
ALYOSHIN Maxim
GREBENKOV Georgi
NIGMADZYANOV Ruslan
TIMOFEYEV Yuri
VASLIYEV Anatoli
LOBACHOV Anton
PARAMANOV Dmitri
POGORELTSOV Alexandr
STANOGIN Boris
SINTOV Sergei
DEMIN Alexandr
KRIUKOV Yuri
FX
8.900
9.400
9.300
9.200
8.850
8.750
8.600
8.650
8.850
8.600
8.800
8.600
8.650
8.800
8.500
8.900
8.400
9.000
8.400
8.450
8.750
8.600
PH
9.400
8.700
8.900
8.550
9.150
8.800
9.300
9.000
8.100
8.700
8.350
8.900
9.150
9.100
8.800
8.700
8.350
8.150
8.250
7.950
8.100
9.400
RG
9.400
9.675
8.450
9.500
9.000
9.050
9.500
9.000
9.000
9.450
9.100
9.400
8.900
8.800
8.100
8.100
8.750
8.950
7.700
8.450
8.000
0.000
VT
9.500
9.400
9.550
9.600
9.450
9.400
8.900
9.100
9.400
9.400
9.500
9.250
8.900
8.900
8.950
8.900
8.800
9.000
8.700
8.800
9.000
8.950
PB
9.150
9.300
9.400
8.650
9.000
9.100
8.500
8.850
9.100
8.850
9.300
9.000
8.650
9.000
8.800
8.300
8.200
8.250
8.600
7.550
7.100
9.000
HB
9.600
8.900
9.200
8.800
8.800
8.950
9.200
9.000
9.100
8.500
8.400
7.400
8.300
7.700
9.000
8.850
8.900
6.700
8.400
8.200
8.300
9.100
Total
55.950
55.375
54.800
54.300
54.250
54.050
54.000
53.600
53.550
53.500
53.450
52.550
52.550
52.300
52.150
51.750
51.400
50.050
50.050
49.400
49.250
45.050
Women's Apparatus Final
Vault

Barance Beam
Uneven bars

Floor Exercise
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
ZAMOLODCHIKOVA Elena
PAVLOVA Anna
ZIGANSHINA Natalia
GRUZDEVA Leila
SHEVCHENKO Aleksandra
KRIUCHKOVA Maria
UGAROVA Olga
KOLOBOVA Maria


ZIGANSHINA Natalia
EJOVA Ludmila
UCHEVATKINA Natalia
PAVLOVA Anna
ZAMOLODCHIKOVA Elena
PRIVALOVA Ekaterina
AZARKEVICH Olga
KOLOBOVA Maria
ZIGANSHINA Natalia
PAVLOVA Anna
ZAMOLODCHIKOVA Elena
SHEVCHENKO Aleksandra
AZARKEVICH Olga
GRUZDEVA Leila
EJOVA Ludmila
CHUSTER Ekaterina


ZIGANSHINA Natalia
ZAMOLODCHIKOVA Elena
PAVLOVA Anna
AZARKEVICH Olga
UCHEVATKINA Natalia
EJOVA Ludmila
KRIUCHKOVA Maria
KOLOBOVA Maria
9.587
9.512
9.350
8.950
8.875
8.850
8.800
---


9.400
9.375
9.150
9.100
9.100
9.050
8.100
---
9.350
9.250
9.200
8.900
8.700
8.325
8.100
---


9.300
9.300
9.275
8.700
8.450
7.950
7.450
---
Men's Apparatus Final
Floor Exercise

Rings

Parallel Bars
Pommel Horse

Vault

Higt Ber
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.


1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
KRYLOV Eevgueni
TIKHONOVSKIY Yuri
LOBACHOV Anton
KUZMIN Timur
TIMOFEYEV Yuri
GOLOTSUTSOV Anton
GREBENKOV Georgi
KRIUKOV Yuri


KRYLOV Eevgueni
BONDARENKO Alexei
KASUMOV Rashid
GOLOTSUTSOV Anton
GREBENKOV Georgi
DEVYATOKOVSKIY Maxim
VASILYEV Eevgueni
SINTOV Sergei


TIKHONOVSKIY Yuri
KRYLOV Eevgueni
ALYOSHIN Maxim
KRIUKOV Nikolai
DEVYATOKOVSKIY Maxim
GREBENKOV Georgi
KRIUKOV Yuri
BONDARENKO Alexei
KRIUKOV Nikolai
KRIUKOV Yuri
KASUMOV Rashid
KUZMIN Timur
KRYLOV Eevgueni
ALYOSHIN Maxim
STANOGIN Boris
DEMIN Alexandr


KRYLOV Eevgueni
GOLOTSUTSOV Anton
TIKHONOVSKIY Yuri
DEVYATOKOVSKIY Maxim
VASLIYEV Anatoli
KRIUKOV Yuri
SINTOV Sergei
STANOGIN Boris


KRIUKOV Nikolai
TIKHONOVSKIY Yuri
KRIUKOV Yuri
DEVYATOKOVSKIY Maxim
DREVIN Dmitri
BONDARENKO Alexei
GOLOTSUTSOV Anton
GREBENKOV Georgi
9.400
9.300
8.900
8.850
8.800
8.600
8.600
8.600


9.675
9.500
9.500
9.450
9.400
9.000
9.000
8.450


9.400
9.300
9.300
9.150
9.100
9.000
9.000
8.650
9.400
9.400
9.300
9.150
8.700
8.350
8.250
8.100


9.400
9.350
9.275
9.250
9.075
8.900
8.675
8.450


9.600
9.200
9.100
9.100
8.950
8.800
8.500
7.400